δεισιδαιμονία

Lemma: δεισιδαιμονία
Literated: deisidaimonía
Pronounce: dice-ee-dahee-mon-ee'-ah
Part of Speech: Noun Feminine
Part of Speech: from the same as δεισιδαιμονέστερος; religion:--superstition.
Language: Greek
But had certain questions against him of their own superstition, and of one Jesus, which was dead, whom Paul affirmed to be alive.
© 2014 | Legal