ἐξανάστασις

Lemma: ἐξανάστασις
Literated: exanástasis
Pronounce: ex-an-as'-tas-is
Part of Speech: Noun Feminine
Part of Speech: from ἐξανίστημι; a rising from death:--resurrection.
Language: Greek
If by any means I might attain unto the resurrection of the dead.
© 2014 | Legal